מדריכים למשפחות ומטפלים

כחלק מפעילותנו לשיפור איכות החיים של חולי ניוון שרירים דושן-בקר, כתבנו ותרגמנו מקורות שונים לכדי חוברות מידע המרכזות את תחומי הטיפול, זכויות והתמודדות יומיות עם המחלה לאורך כל שלביה.

ספרוני ילדים

ספרונים המנגישים לילדים צעירים הסבר קצר ומהימן על מחלתם ועל עולם הצרכים המיוחדים. מטרתם של סדרת הספרונים שתרגמנו היא לסייע להם בהסברה עבורם ועבור הסובבים אותם, בנושא דושן וצרכים מיוחדים באופן כללי.