רשימת המושבים בכנס

יום שני ה- 7.12.20

מושב 1 | 18:00-20:00

מושב 2 | 20:30-22:15

יום שלישי ה- 8.12.20

מושב 3 | 16:00-17:40 | מושב בוגרים

מושב 4 | 18:00-20:00

מושב פוסטרים (בזמן ההפסקה) | 20:00-20:25

מושב 5 | 20:30-22:15